radisjonell kinesisk medisin (TKM)

TKM har sine røtter mer enn 5.000 år tilbake i tiden. Kineserne hadde tidlig stor medisinsk kunnskap, og kunne klassifisere de ulike organene og deres funksjoner i mange hundre år før denne kunnskapen ble utviklet i Vesten. TKM har et holistisk menneskesyn. Med utgangspunkt i at mennesket er født med en viss mengde livsenergi som kan påvirkes, er det utarbeidet medisinske behandlingsopplegg. Det legges stor vekt på å forebygge helseproblemer i TKM.

TKM deles inn i fire hovedområder: medisinsk qigong, akupunktur, urtemedisin og Tuina (kinesisk massasje).

Medisinsk qigong

Qi = energi, livskraft
Gong = metode, teknikk, prestasjon

I likhet med elektrisk energi kan vi ikke se eller ta på energien, men vi vet at den eksisterer. I medisinsk qigong lærer man å behandle seg selv gjennom tilrettelagt trening.

Biyunmetoden

Metoden er et treningsprogram som er satt sammen for å aktivere kroppens selvhelbredende evne maksimalt. Øvelsene styrker og stimulerer kroppen fysisk, og består av myke, langsomme bevegelser som passer for alle aldre. Bevisst mental trening og konsentrasjon forsterker effekten og aktiverer psykiske og mentale funksjoner. Treningen bearbeider og frigjør stress, løser opp blokkeringer og øker tilgangen på den grunnleggende livsenergien. Den gir balanse i energisystemet og økt livskvalitet.

Fra 2006 til 2009 foregikk det et forskningsprosjekt ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved UiO. Prosjektet handlet om nye mestrings-strategier ved hjelp av akupunktur, taijiquan og qigong (Biyunmetoden), og ble støttet av  midler søkt gjennom Norsk revmatikerforbund

Qigong kan forbedre helsen generelt, forebygge og behandle sykdom, motvirke stress og spenninger, forbedre blodsirkulasjonen, styrke immunforsvaret, stimulere og styrke muskler, sener, ledd og nervebaner, virke både på akutte og, kroniske tilstander, minske søvnproblemer, senke et forhøyet blodtrykk, motvirke aldringsprosessen, forbedre konsentrasjon og innlæring, fremme kreativitet og psykisk velvære ,koordinere og balansere kropp
og sjel

 

Qigong etter Biyunmetoden, er enkelt, naturlig og lett å lære, kan gjøres når og hvor som helst, er et levende system som bygger på genuine tradisjoner kombinert med moderne og pedagogisk opplæring
Metoden kan tilpasses for:

  • deg som vil forbedre din helse og utvikle dine egne ressurser
  • foreninger som vil gi medlemmene en allsidig form for helsegymnastikk
  • foretak og arbeidsplasser som vil komplettere sin personal-  omsorg på en effektiv måte.

Biyunskolen ble grunnlagt i Sverige i 1995, og ledes av qigongmester og lege Fan Xiulan, som har skapt metoden. Den svenske Biyunskolen er offisiell representant og ansvarlig for kurs også i Norge.
En instruktør må være godkjent og autorisert av Biyunskolen for å undervise
i qigong etter Biyunmetoden.

 

Har du lyst til å gå på kurs?

Trinn 1 (Jichu gong) koster kr 1.700,- for ca.10 timers opplæring. CD, bok og kompendium er inkludert i prisen.

Jeg tilbyr også opplæring i trinn 2 (Dong gong), Barne- og Seniorqigong, Fredskraftens qigong for ungdom, samt Stille qigong og Stenartenes energi og helseeffekt.

Ta kontakt med autorisert Biyuninstruktør
Reidun Hoff Muraas
Radarv. 68, 1152 Oslo
98 01 22 73, muraas@getmail.no

Mer informasjon om Biyunmetoden finner du på www.biyun.no og www.biyun.se