Lymfedrenasje aktiverer lymfesystemet.

Lymfedrenasje
Metoden bruker lette pulserende trykk med hendene til a stimulere det lymfatiske system. Det er mest brukt for tilstander som oppstar pa grunn av darlig lymfesirkulasjon, som for eksempel ved odem og inflammasjon. Lymfedrenasje ble utviklet av de danske fysioterapeutene Estrid og Emil Vodder i 1930-arene. Teknikken er godt kjent i Sentral-Europa, hvor den er blitt akseptert av mange leger.

Kilde: NOU 1998:21

Lymfedrenasje virker forebyggende, men har også vist seg effektiv ved behandling av blant annet depresjoner, fibromyalgi (fibrositt), høyt blodtrykk, hovne/urolige ben,  reumatiske lidelser, uren hud, ødemer (væskeansamlinger), cellulitt, overvekt og dårlig blodsirkulasjon. Lymfedrenasje er også bra for de som har nedsatt immunforsvar og er plaget med gjentatte infeksjoner.

Lymphatic Massage/drainage – Reccommended in flu season and other infections, as it directly stimulate the immunity system! The lymphatic drainage increases lymph flow and the immune function is enhanced as it improves the production of lymphocytes. This massage is absolutely reccommende