Terapeutisk sesjon med Julia Popcova fra den 24 september t.o.m. 5. oktober! Makia Institutt i Oslo

Hodepine? konsentrasjonsproblemer? stress? søvnproblemer? tretthet? smerter?

Hjertelig velkommen til terapeutisk sesjon med Julia Popcova fra den 24.09 t.o.m. 05.10.2015! Makia Institutt i Oslo

Julia Popcova har drevet egen praksis siden 2006. Hun jobber med barn, voksne og eldre, samt og gravide og nyfødte barn. Julia kombinerer forskjellige terapiteknikker som Polaritetsterapi, Kraniosakralterapi, tradisjonell kinesisk medisin og andre alternative metoder blant annet akupunktur.

Julia underviser i en ny healing metode – Normalisering av kjemiske sammensetninger av legemet til mennesket og dets ’subtle space.’ og ’ Gjenkjennelse av tilstand i organismen til mennesket’ etter Swietlana Pelczynska. Julia har vært formann i Polsk Kraniosakralterapiforbund siden 2009.

Menneskets kropp er av en underlig natur og ingen oppfinnelse i verden er i stand til å matche denne. I dag er vi sultne etter kunnskap om menneskets legeme for å kunne forstå bedre hva som skjer med oss når vi blir syke.

Mange av oss ønsker oss å forebygge sykdom ved bruk av metoder som gir mindre bivirkninger enn dagens kjente farmasøytiske medisiner. I dag forsøker vi å gå over kulturelle grenser med et ønske om å se verden som en enhet og hvor alle fenomener har sammenheng med hverandre. Vi lærer også å se på vår egen kropp som en venn, vi begynner å tro på at den har sitt eget healingsystem som vi kan forholde oss til.

Polarity Therapy is a comprehensive health system involving energy-based bodywork, diet, exercise and self-awareness. Scientifically, it works with the Human Energy Field, electromagnetic patterns expressed in mental, emotional and physical experience.

In Polarity Therapy, health is viewed as a reflection of the condition of the energy field, and therapeutic methods are designed to balance the field for health benefit.
In the healing arts, Polarity Therapy is special in its comprehensive exploration of the different dimensions of the human condition (physical, mental and emotional).

Polarity Therapy seeks to bridge the full spectrum of body, mind and spirit: the body is designed by nature to heal itself. Polarity Therapy assists in this natural occurrence and is helpful in the treatment of the following health problems:

• allergy ailments
• psychological distress
• back pain
• headaches

In addition, Polarity Therapy can improve range of motion, increase energy, alleviate pain, relieve stress, and reduce swelling. Some proponents also suggest that polarity therapy can stimulate the immune system and fend off disease.

Biodynamic Craniosacral Therapy is a gentle and subtle body approach to the human experience.

Biodynamic Craniosacral Therapy (BCST) works with the Core of Our Being.Physically- BCST influences the central nervous system; brain and spinal column, as well as the fluid that bathes it. This fluid is called the cerebral spinal fluid (CSF). From our skeletal system and the bones of the cranium to the ebbing and flowing of our endocrine system, this cranial modality is effective, yet gentle.

Emotionally- Biodynamic Craniosacral Therapy can affect very deep and primary patterns, while providing the client with resource and space to explore their emotional landscape. Biodynamic Craniosacral Therapy provides a deep sense of resourcing within the client. This resourcing provides a safe container for emotional issues to resolve.

Spiritually- Biodynamic Craniosacral Therapy can open doors to both our hearts and soul, profoundly changing our lives.

I hvilken forhold kraniosakral opolaritetsterapii addresseres?
ADD ⁄ ADHD
Autisme
Hjerne og ryggmarg skader
Forstyrrelser i sentralnervesystemet
Chronic Fatigue
Kroniske nakke og ryggsmerter
Fibromyalgi
Lærevansker
Migrene og hodepine
Motor-Koordinerings Nedskrivninger
Ortopediske problemer
Posttraumatisk Stresslidelse
Skoliose
TMJ Syndrom
…… Og mange andre.

For time bestilling ring oss på 21 380 444 eller send e-post: kontakt@makia.no